Studiebegeleiding

Vergoedingen

Is het mogelijk om de kosten voor studiebegeleiding vergoed te krijgen?

Begeleiding is in beginsel geen behandeling en wordt niet vergoed door zorgverzekeraars of de overheid. In sommige specifieke gevallen kan de begeleiding als onderdeel gezien worden van een behandeltraject en kan gedeeltelijke vergoeding uit een PGB of rugzakje mogelijk zijn, maar dit is meer uitzondering dan regel. Er zijn scholen en instellingen die financieel bijdragen aan de kosten voor begeleiding, dit is meestal alleen in specifieke gevallen.

Welke mogelijkheden kunnen onderzocht worden voor een tegemoetkoming in de kosten?

  • Mogelijk vergoedt de zorgverzekering een deel van de kosten. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekering. Een handige website waar u gegevens kunt vinden over vergoedingen en zorgpakketten is www.polisvoorwaardenonline.nl. Juf Michelle stelt zich niet aansprakelijk voor wijzigingen binnen het aanbod van de verzekeraar.
  • Indien u beschikt over een PGB kunt u dit gebruiken om de begeleiding die u wenst te ontvangen hieruit te bekostigen.
  • Ook zijn er gemeenten die de kosten van verschillende vormen van begeleiding (gedeeltelijk) vergoeden, bijvoorbeeld voor gezinnen met een minimuminkomen. Het is de moeite waard om dit voor uzelf na te gaan. Kunt u de kosten van de diagnose en behandeling met uw inkomen niet dragen? Dan kunt u bij de gemeente een beroep doen op de bijzondere bijstand via de Algemene Bijstandswet. Aan de hand van het Besluit Landelijke Draagkrachtcriteria wordt per individu bekeken of ter zake bijzondere bijstand verleend kan worden. Informeer bij de uitkerende instantie.
  • Indien u kosten heeft gemaakt of gaat maken voor diagnose en behandeling van dyslexie (met name het gebruik van hulpmiddelen) en u geen vergoeding heeft gekregen of gaat krijgen, dan kunt u proberen de kosten van dyslexie als bijzondere uitgaven af te trekken van de belasting. Informatie hierover vindt u bij Belastingaftrek van kosten in verband met dyslexie.

Meer informatie over vergoedingen is te vinden op
www.Balansdigitaal.nl en  www.steunpuntdyslexie.nl