Studiebegeleiding

Lezen, spellen – Taal in Blokjes

  • Heeft uw kind moeite met het bijhouden van het leestempo in de klas?
  • Maakt uw kind veel fouten tijdens het maken van een dictee tijdens spelling?

De Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode Taal in Blokjes leert kinderen om alsnog, opnieuw of beter te leren technisch lezen en spellen. De methode is bij Stichting Taalhulp ontwikkeld.

Mat_materialen_foto Foto 1

Doelgroep:

  • Kinderen met lees- en spellinguitdagingen.
  • Dyslectische kinderen.
  • Volwassenen.

De klanken worden aan beelden gekoppeld. Aan de hand van de verschillende groepen klanken wordt het taalsysteem met de bijbehorende regels duidelijk gemaakt. Om de verschillen tussen de verschillende klanksoorten zichtbaar en tastbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van een kleurcode en ‘klankblokken’ in verschillende kleuren.

Elk blok stelt een letter voor, de klank bepaalt de kleur van het blok. Met behulp van deze klankblokken kunnen woorden worden samengesteld. Doordat de structuur van de woorden op deze manier goed zichtbaar wordt, kan het toepassen van de basisregels op een eenvoudige en overzichtelijke manier worden geoefend.

Foto 3

Het gaat dus niet alleen om het opvullen van hiaten in de taalkennis, maar om het aanbrengen van een systeem waarin alles onderling samenhangt. Hierdoor is het niet meer nodig om de schrijfwijze van woorden van buiten te leren. Zelfs onbekende woorden kunnen correct worden geschreven en gelezen.

Dyslectische kinderen kunnen met behulp van de F&L-methode opgeleid worden tot ‘taaldenker’. De leerling heeft het materiaal (de uitspraak, de klanken) zelf in huis. Met het juiste gereedschap en de juiste gebruiksaanwijzing leert hij elk woord als een logische puzzel van klanken en regels op te lossen. Nooit meer eindeloos woorden overschrijven dus! Dit is vaak een hele opluchting voor de kinderen.

Afhankelijk van het instapniveau heeft een kind tussen de 12 en 24 lessen nodig om het lezen en de spelling volledig onder de knie te krijgen.

Thuis wordt er ook iets van u verwacht. De methode werkt het meest effectief als u samen met uw kind ± drie oefeningen per dag maakt en bespreekt. Daarnaast kan er met het Taal in Blokjes computerprogramma gewerkt worden. Dit computerprogramma is aanvullend en zeker niet vervangend voor het oefenen met uw kind.