Studiebegeleiding

Rekenen – Jamara

Jamara

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara.
Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip.
 • Getalstructuur.
 • Automatiseringsvaardigheden.

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie.
 • Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind.
 • Via motorische activiteit beide hersenhelften activeren.
 • Zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten.
 • Zo min mogelijke talige rekenactiviteit.
 • De koppeling tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen.
 • Inzicht in getalstructuur aanbrengen.
 • Op de juiste wijze leren automatiseren.

De eerste sessie zal een “onderzoekssessie” zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten:

 • Vasstellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek.
 • Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen.

Na de testjes volgen:

 • Bespreken uitkomsten.
 • Bespreken doelen.
 • Opstellen begeleidingsplan.

Jamara leert ook als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zogenaamde ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.

Thuis wordt er ook iets van u verwacht.  Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.
Daarnaast kan er met het Jamara computerprogramma (Windows) gewerkt worden (kosten 43 euro). Dit computerprogramma is aanvullend en zeker niet vervangend voor het oefenen met uw kind.

Wilt u de techniek van de methode “Jamara rekenen” zelfstandig behandelen samen met uw kind?

 • Ik ben uw coach.
 • Duur: De inhoud van de methodiek wordt afgestemd op het niveau van de leerling.
 • Leermiddelen: Het computerprogramma (Windows) kost €43,-
 • Vergoeding