Studiebegeleiding

Beelddenken – Ik Leer Anders

Methode voor beelddenkers

Ik leer anders

Aandachtspuntje van Juf Michelle:

Als er een vermoeden bestaat dat een kind ‘beelddenker’ is, dan spelen er in de meeste gevallen meer aspecten een rol. Het beelddenken is maar een sub onderdeel m.b.t. de leerstijl van het kind. In plaats van beelddenken spreek ik liever over ‘visuele leerstijl’. Ik kijk altijd verder dan alleen naar het beelddenken. Het is sowieso niet verstandig met een methode voor beelddenkers te starten onder de leeftijd van 8,5 jaar. Tot die leeftijd moet de dominantie van linker-of rechterhersenhelft nog uitkristalliseren. Soms is al wel duidelijk waar de voorkeur ligt, maar dan nog moet de niet-dominante hersenhelft zich zo gaan ontwikkelen dat het aanvullend t.o.v. de andere hersenhelft kan functioneren. Pas dan kan een kind lateraliseren en blijft het niet hangen in richtingsproblemen die zo kenmerkend zijn bij zogenaamde beelddenkers en die we terug zien in spiegelingen en omkeringen.

Dan nu…

Informatie over de “Ik leer anders”, methode voor beelddenkers

Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand, adhd of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar de manier van denken van het kind.

‘Direct resultaat

Doordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden aan de leerling, kan hij of zij direct vertellen of deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. Want wanneer we overschakelen naar het juiste informatiesysteem (visueel) wordt de lesstof direct begrepen en onthouden. Tijdens de training kunnen bijvoorbeeld leerlingen met een taalprobleem, woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen.

Blijf niet langer worstelen met schoolwerk. Ervaar zelf of deze leermethode ook voor jou werkt. Leerproblemen aanpakken met de training ‘Ik leer anders’ is leuk en versterkt het gevoel van zelfvertrouwen. De leeftijd om deze techniek aan te leren is vanaf 8,5 jaar tot 100!

‘Ik leer in beelden, jij onderwijst in woorden’

Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert auditief digitaal (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert visueel. Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leer je zelf de lesstof te vertalen naar woordbeelden zodat het wel binnen JOUW manier van leren past. Deze techniek leer je zelf toepassen binnen vier sessies! Jonge kinderen leren de techniek samen met hun ouders. Op verzoek bespreek ik de methode graag met de leerkracht op school.

Vervolgens krijgt de informatie een vaste plek in het hoofd. Hiermee krijg je grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof en kan je bij toetsing de informatie makkelijk terug vinden in je geheugen. Dit geeft ook rust in je hoofd. Gelukkig zie je direct of deze leermethode werkt. Een beelddenker spelt een woord met gemak van voor naar achter en van achter naar voor. Dat lukt alleen als je het woord kan visualiseren. Altijd proberen! Want als je zoon of dochter in beelden denkt, wordt het leren opeens een stuk makkelijker.

Iedereen gebruikt hetzelfde informatieproces:

Ik Leer Anders logo  Opnemen

Ik Leer Anders logo  Verwerken

Ik Leer Anders logo  Opslaan/onthouden

Ik Leer Anders logo  Gebruiken

Per persoon verschilt de voorkeur van het opnemen,
verwerken en onthouden van de informatie

(informatiesysteem):

Ik Leer Anders logo  Horen (auditief)

Ik Leer Anders logo  Voelen (kinestetisch)

Ik Leer Anders logo  Denken (auditief digitaal)

Ik Leer Anders logo  Zien (visueel = beelddenken)

Wilt u de techniek van de methode “Ik Leer Anders” zelf toepassen bij uw zoon/dochter?

  • Duur: De inhoud van de methodiek bestaat in totaal uit 4 sessies. Telkens één sessie per week.
  • Vergoeding: €50,- per sessie.
  • Leermiddelen: Het werkboek kost €35,-
  • Aanvullende begeleidingen zijn mogelijk. Bekijk hiervoor tarieven.

 Kijk gerust naar onderstaand filmpje voor meer informatie, of ga naar de website www.ikleeranders.nl.