Studiebegeleiding

Wie werken er bij Juf Michelle?

Mijn naam is Marcella Nagtegaal (1996) en ben orthopedagoog in opleiding. Ik studeer de Master Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Momenteel ben ik me aan het specialiseren in de speciale leerbehoeften van kinderen. Naast mijn werk bij Juf Michelle Studiebegeleiding, begeleid ik een meisje met een lichamelijke beperking.
Ik vind het belangrijk dat kinderen fijn in hun vel zitten en vol zelfvertrouwen het beste uit zichzelf kunnen halen. Bij Juf Michelle proberen we dit te bereiken door ons te richten op de kwaliteiten van de leerlingen en een persoonlijke aanpak. Daarnaast zijn we kritisch en geven elkaar zo veel mogelijk feedback om zo de beste resultaten te kunnen behalen.

Marcella Nagtegaal

Mijn naam is Sandra van Buijtene (1990). Ik ben gediplomeerd leerkracht primair onderwijs. Ik werk vier dagen in de klas en een dag bij Juf Michelle Studiebegeleiding.
Ik kan op dit moment een mooie koppeling maken tussen het lesgeven in een groep en het begeleiden van kinderen één op één. Ik zie wanneer kinderen extra behoefte hebben aan uitleg, maar begrijp ook dat het niet altijd mogelijk is in een klas van 28 (of meer) kinderen. Dan is Juf Michelle een perfecte oplossing om de aandacht te krijgen die een kind nodig heeft, zodat het kind op het best passende niveau komt/blijft. We werken kleinschalig, persoonlijk en zorgen voor een veilige sfeer, zodat een kind zich prettig voelt en tot ontwikkeling kan komen. Een positieve interactie en fijne werksfeer zijn daarbij ook van belang.
Michelle en ik kennen elkaar al lange tijd. We hebben op veel vlakken dezelfde visie. We zijn ook kritisch, zodat we elkaar kunnen verbeteren en versterken. We proberen alles uit de kinderen te halen!

De opleidingen en cursussen die ik o.a. heb gevolgd:
– Gediplomeerd leerkracht basisonderwijs.
– Ik maak gebruik van intervisiemomenten met collega professionals.
– Leerkracht bewegingsonderwijs.
– Onderwijsexpeditie Kenia via Edukans

Sandra van Buijtene

Mijn naam is Mira Klaassen-Goemans (1969). Ik ben gediplomeerd leerkracht basisonderwijs en Orthopedagoog met specialisatie leerproblemen. Daarnaast heb ik diverse certificaten van cursussen op het gebied van “speciale zorg voor leerlingen” behaald. Ik ben meer dan 25 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs. De eerste jaren als groepsleerkracht en remedial teacher en de laatste 20 jaren als intern begeleider. Daarnaast heb ik op school een aantal kinderen individuele begeleiding gegeven en in kleine groepjes gewerkt met kinderen op gebied van rekenen, spelling en (hoog-)begaafdheid.

Van het werken met kinderen krijg ik energie. Ze verder proberen te helpen in hun ontwikkeling geeft veel voldoening. Omdat het zelf werken met de kinderen in mijn functie als intern begeleider steeds minder mogelijk was heb ik besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan. En deze gevonden bij Juf Michelle Studiebegeleiding. 

Ieder kind verdient het om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen en soms heeft een kind daar extra begeleiding bij nodig. Ik vind het belangrijk om vanuit veiligheid, persoonlijke aandacht en de talenten van kinderen samen met de kinderen te werken aan hun ontwikkeling. 

Opleidingen en cursussen die ik o.a. gevolgd heb:

 • HBO- Pabo Groenewoud  in Nijmegen
 • WO- Sociale wetenschappen: pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
 • Pedagogisch didactisch onderzoek gedrag 1 en 2 bij BCO onderwijsadvies 
 • Realistisch rekenen en daarbij behorende diagnostiek bij BCO onderwijsadvies 
 • Jamara rekencoach opleiding bij Breincentrum opleidingscentrum 
 • Scholingstraject ERWD (Ernstige Reken Wiskundeproblemen en Dyscalculie) bij BCO onderwijsadvies 
 • Basis en vervolgcursus coördinatie leerlingenzorg bij BCO onderwijsadvies 
 • De intern begeleider als opbrengstgericht leider bij Natuurlijk leren
 • Zorgverbetering kleuters bij BCO onderwijsadvies
 • Slimme kleuters, Opzetten van een plusklas, Executieve functies (meer- en hoogbegaafden) bij Novilo
 • Hoog gevoeligheid in het onderwijs bij Hooggevoelig heel gewoon
Mira Klaassen-Goemans